ua si

Tsis txhob hnov qab txog kev lom zem!

Thaum peb ua hauj lwm nrog peb tsev neeg Veteran ruaj ntseg thiab tswj kom tsev, peb kuj txhawb lub sij hawm mus UA SI. Peb pab neeg ntseeg hais tias kev cob cog rua peb tsev neeg Veteran, peb paab, thiab lub zej zog yog ua los ntawm kev ua hauj lwm thiab kev noj lub sij hawm mus UA SI! Txawm hais tias yuav tau koom tes hauv cov veterans parade, pab dag zog los ntawm peb ib tug Flutter pab dawb, los yog peb txhua hnub ntawm cov neeg ua hauj lwm hauv Bay appreciation, PLAY thiab kev lom zem yog ib qho tseem ceeb rau peb zoo.