Ua tej yam, yog ib tug khub pathway

Adjoin Pathway partners yog ib pab pawg neeg uas muab rau ib lub hom phiaj los pab cov neeg nrhiav cov zej zog uas lawv xav tias zoo thiab respected, thiab yuav tau lawv tus kheej hauv txhua nam ntawm lawv lub neej.

Kawm ntxiv

Adjoin Veteran tej yam zaj dabneeg

Raws li Kelli - txaus siab veterans, zoo zaj dabneeg

Kelly yog ib tug nais maum uas yog chav hloov los ntawm cov tub rog mus civilian lub neej. Nws tau up against txoj kev sib tw uas peb twb pom ntau cov tub rog veterans fim. Raws li Kelli nrhiav tsev, nws twb nyob hauv ib RV uas yog tswv uninhabitable. Thiab thaum uas ua kom nrhiav hauj lwm, nws pom tau hais tias yuav muaj ib tug xov tooj zoo kawg thiab recertifications nws yuav tau coj thiaj li yuav muaj nws daim ntawv tso cai reinstated. Uas yog thaum Kelli hu Adjoin.