TSEG HNUB!

Kaum ib hlis 29th yog GiveTuesday uas yog ib lub ntiaj teb no generosity zog uas tsuas txhawb cov neeg ua zoo. Pub hnub no thiab txhawb cov neeg uas muaj I/DD thiab veteran tsev neeg Adjoin pab raws li.

Pub tam sim no

Adjoin Catalyst tej yam zaj dabneeg

Brandi, Adjoin Catalyst txaus siab nyob rau hauv cov kev pab zoo zaj dabneeg zoo

Brandi yog ib tug neeg txais kev pab los ntawm Adjoin Catalyst uas nyob nrog ib intellectual disability, cerebral palsy, thiab qaug dab peg disorder hauv lub Imperial Valley. Brandi nyob ib leeg nrog cov kev them nyiaj yug ntawm Adjoin Txaus siab living Services. Nyem hauv qab no kom paub ntxiv txog Brandi thiab tej yam Adjoin muaj, tshwj xeeb tshaj yog thaum lub SIVID-19 pandemic.